Per un govern clar!!

Per un govern clar!!

dimecres, 24 d’octubre del 2012


ELS ALCALDES ALBÓ NAVEGANT AMB EL CLUB NÀUTIC

Avancem ara ja que s’acosten temps en que el Club Nàutic de la nostra ciutat esdevindrà protagonista. No per organitzar una regata, una competició o per alguna altra activitat que desenvolupa dins el seu àmbit d’actuació. Que, d’altra banda, fa molt bé. Parlem de la gestió en la construcció d’un nou edifici i de la gestió del seu president durant uns anys, i ara alcalde de la ciutat. El resultat final ha estat que aquest edifici ha superat en 506 metres quadrats la seva edificabilitat. La construcció d’una planta més de la permesa en la llicència i un increment desorbitat  en els costos de construcció previstos inicialment. Nosaltres no entrem a valorar aquestes desviacions de pressupost ja que es un tema que correspon als seus socis. Però si que ens interessa la vulneració de totes les lleis urbanístiques vigents, l’intent d’encobriment per part del PSC i CiU, la connivència de Ports de la Generalitat en algunes fases del procés i la responsabilitat directa del nostre alcalde actual i president del Club Nàutic de llavors. Una responsabilitat que no és  banal i que implica des de falsedats documentals, infracció molt greu de les condicions de Ports a la concessió del Club, abús de poder i fins i tot prevaricació. Tot això, és clar, presumptament, ja que seran les instàncies judicials i administratives les que decidiran sobre l’afer.

Tots per Sant Feliu s’ha posicionat sempre en defensa de la legalitat i en el compliment de la llei. I al fets ens remetem. Durant els anys d’alcalde del Sr. Pere Albó no es va fer res per solucionar el problema, sino al contrari, se’l va protegir i deixar dilatar en el temps. Es va voler legalitzar el que era clarament il·legalitzable amb una negociació política impròpia de les nostres contrades. Com si la política de PSC i CiU estès fora de l’abast de llei.

Els informes urbanístics eren clars. S’havia comés una irregularitat molt greu, vulnerant la llicència donada per l’ajuntament. No cabia cap altra actuació que la d’obrir expedient de disciplina urbanística. I així es va fer. Un expedient que només es va obrir quan era alcalde el Sr. Motas. L’obertura d’aquest expedient va comportar que el Club Nàutic, presidit pel Sr. JA Albó, presentés un contenciós contra aquesta resolució i contra l’ajuntament .

I llavors es va produir el canvi de govern. PSC i CiU lligaven els seus destins, agermanaven regidors, enganyaven als ciutadans i renunciaven als seus principis. Però el més greu de tot és que acordaven deixar en un calaix el tema del Club Nàutic. I sospitosament es va oblidar del tema del contenciós que el club va posar contra l’ajuntament. I així el Sr. JA Albó, actuant com alcalde, solucionava el despropòsit de haver estat responsable de construir una planta de més en un edifici de concessió pública, haver-se saltat totes les normes urbanístiques vigents, haver certificat, falsament, que tot era correcte i que s’ajustava a la llicència atorgada i haver vulnerat greument les condicions de la concessió. I tot això amb la col·laboració necessària del partit socialista.

Això hagués funcionat sino fos que, uns ciutadans, en representació de Tots per Sant Feliu, es van personar en el contenciós i van defensar a l’ajuntament contra el recurs que havia posat el Club Nàutic. Es donava així, la paradoxa que uns ciutadans defensaven els interessos de l’ajuntament ja que l’alcalde va intentar que tot el procés caduqués i quedés oblidat.

I com sempre la justícia acaba dient la seva. I va resoldre que l’ajuntament no podia oblidar-se de l’expedient obert per l’alcalde Motas i que havia de seguir el seu procés. I així és com, ara, l’ajuntament s’ha vist obligat a continuar el procés. S’ha vist obligat a obrir un expedient que no s’havia d’haver deixat caducar mai. I és així com, de mala gana, tant PSC com CiU estan obligats a complir la llei. Es així com Albó i Albó no podran amagar sota una taula il·legalitats comeses, amagant vergonyes ocultes i secrets inconfessables.

Des de  Tots per Sant Feliu continuarem vetllant per que la legalitat es compleixi a la nostra ciutat.